PREDSTAVITEV PROJEKTA

Namen projekta Popestrimo šolo 2017-2021 je razvoj inovativnih učnih okolij v okviru katerih se ustvarijo možnosti za razvoj kompetenc učencev, ključnih za kakovostno učenje in življenje.
V skladu s tem smo zasnovali  sedem vsebinsko bogatih tematskih sklopov aktivnosti, ki učencem prinašajo možnosti za razvoj kompetence učenja učenja, ustvarjalnega in raziskovalnega mišljenja, ustvarjalnosti, inovativnosti, podjetništva, karierne orientacije, razvoja jezikovno-bralnih, socialnih in čustvenih kompetenc ter v teh nalogah podprejo tudi strokovne in vodstvene delavce.
1. tematski sklop: UČIM SE UČITI
Za več veselja do učenja in spretnosti učinkovitega učenja.
2. tematski sklop: USTVARJALCI NA PLAN!
Za razvoj raznolikih ustvarjalnih spretnosti in ustvarjalno  preživljanje  prostega časa.
3. tematski sklop: VEŠ KDO SI IN ZAKAJ SI POKLICAN/A?
Za spoznavanje sebe,  svojih potencialov, želja, ciljev, za boljšo samopodobo in več zaupanja vase.
4. tematski sklop: JAZ, TI, MI, VSI
Za razvijanje spretnosti dobre komunikacije, sodelovanja in dobrih medsebojnih odnosov.
5. tematski sklop: BESEDA ZA BESEDO - KNJIGA
Za porast veselja do branja, boljše razumevanje ter izražanje.
6. tematski sklop: TRENING USTVARJALNEGA MIŠLJENJA
Prinaša sveže priložnosti za razvoj ustvarjalnega mišljenja, ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništva.
7. tematski sklop: OPOLNOMOČENI ZA OSEBNI IN PROFESIONALNI RAZVOJ
Prinaša podporo in pomoč strokovnim delavcem šole.
 V okviru projekta v letih 2017 do 2021 se bodo učenci od 1. do 9. razreda na šoli lahko vključili v različne dodatne brezplačne aktivnosti, ki bodo obogatile pouk, obšolske in počitniške dejavnosti. Vzgojno-izobraževalne aktivnosti bodo prilagojene starostni stopnji in se bodo posvečale  individualnim potrebam, primanjkljajem in nadarjenostim učencev. Izvajale se bodo individualno in skupinsko, v času pred in po pouku ali v času prostih ur ter v času počitnic.

 V opisu aktivnosti za šolsko leto 2020/21 si lahko ogledate, kam vse se lahko vključite. 
 Vse informacije v zvezi z aktivnostmi in dogajanjem v okviru projekta  bodo objavljene na spletni strani šole pod rubriko Popestrimo šolo 2017-2021.
 Dodatne informacije pa lahko dobite tudi pri izvajalki tega programa, prof. pedagogike Rosani Kleindienst: rosana.kleindienst@os-fa.si.